نقد دو مقاله «بیگ بنگ در قرآن» و «قرآن و پیدایش جهان،قضیه پدید آمدن کائنات از دود»
42 بازدید
محل نشر: سایت پژوهه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/10/30
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی